هوشمندمریم, و لعلیمریم. “روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (اکتبر 26, 2021): 1-13. دسترسی مارس 23, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35337.