زاهدی‌پورفاطمه, حسینیسیده‌عاطفه, و جلیلیامین. “مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (نوامبر 27, 2021): 1-15. دسترسی ژوئن 29, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35268.