عربی صدیقه. “انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (جولای 13, 2021): 1–5. دسترسی نوامبر 30, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35138.