قارونیکسری, یعقوبی‌پورفاطمه, قارونیبهنام, بختیارمریم, بختیارکتایون, بیرجندیمهدی, و بستامیفاطمه. “بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (آگوست 2, 2021): 1-13. دسترسی ژوئن 28, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/35011.