قربانقلیتهمینه, ثناگواکرم, پهلوان‌زادهباقر, و جویباریلیلا. “ارتباط جو اخلاقی با وجدان کاری پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (آگوست 9, 2021): 1-12. دسترسی ژانویه 16, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/34791.