بالدیزهرا, رجبی فرجادحاجیه, و نصیری‌پورامیراشکان. “تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (دسامبر 6, 2021): 1-19. دسترسی ژوئن 28, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/34676.