سوریحسین, کدیورپروین, کرامتیهادی, و حسن‌آبادیحمیدرضا. “تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (ژوئن 22, 2021): 1-17. دسترسی جولای 2, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/34075.