جلالیانعسکر. “کنکاشی از منظر هنجارهای اخلاقی بر تضمین‌های حمایت از معلولان در کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (ژوئن 7, 2021): 1-14. دسترسی ژوئن 29, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/33769.