کبرائی ابکنار فائزه, منصورقناعی رویا, امیدظهیر سمیه, و پورعینی ماهرخ. “حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (ژوئن 28, 2021): 1–12. دسترسی دسامبر 6, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29840.