شادفردزهرا, بادیه‌پیمای جهرمیزهره, تقی‌زادگان‌زادهمحبوبه, پورنوروزندا, و معارفیفریده. “پیش‌بینی شادکامی دانشجویان براساس جو اخلاقی، استرس ادراک‌شده و عزت نفس”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 15, no. 46 (آگوست 4, 2021): 1-13. دسترسی ژانویه 16, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29528.