مهدیون سیدعلی, پوشگان زینب, ایمانی‌پور معصومه, و رزاقی زهرا. “ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 11, no. 40 (جولای 17, 2017): 7–14. دسترسی مارس 2, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/17898.