مهدیونسیدعلی, پوشگانزینب, ایمانی‌پورمعصومه, و رزاقیزهرا. “ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 11, no. 40 (جولای 17, 2017): 7-14. دسترسی آگوست 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/17898.