محمد علیزاده افشین, داوری فرنوش, منصوری معصومه, و محمدنیا مونا. “تحلیل خطاهای پزشكی: یک مطالعه موردی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 10, no. 38 (ژانویه 23, 2017): 59–68. دسترسی جولای 19, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/15879.