بسامی مسعود. “اتانازی از دیدگاه اخلاق و ادیان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1, no. 2 (اکتبر 23, 2016): 169–196. دسترسی ژوئن 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14562.