نصر سید حسن, و عباسی مترجم: محمود. “دادخواهی حیوانات علیه انسان رساله ای از اخوان الصفا”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1, no. 2 (اکتبر 23, 2016): 67–90. دسترسی نوامبر 30, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14558.