ساشادینا عبدالعزیز, زالی مترجمان: علیرضا, و عباسی محمود. “تبیین پارامترهای آموزشی اخلاق زیستی اسلامی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 1, no. 2 (اکتبر 23, 2016): 13–38. دسترسی ژوئن 23, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14555.