ربانی محمد. “نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره)”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 3 (اکتبر 15, 2016): 129–140. دسترسی می 30, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14449.