موسوی سید رضا, و مهدیخواه زهره. “تصميم گيري اخلاقي در جراحي مبتني بر دستگاه راس”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 3 (اکتبر 15, 2016): 119–127. دسترسی می 20, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14448.