نظري‌ توكلي سعيد. “ملاحظات‌ اخلاقي‌ در قطع‌ حمايت‌ از حيات‌ مردگان‌ مغزي‌”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 3 (اکتبر 15, 2016): 73–92. دسترسی می 20, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14444.