همتی مقدماحمدرضا, و زمانیمحسن. “اخلاق در تحقیقات سلول های بنیادی جنینی و اینهمانی شخصی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 4 (ژوئن 28, 2016): 171-187. دسترسی ژوئن 29, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12166.