موسویسید رضا, و مهدی خواهزهره. “نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 4 (ژوئن 28, 2016): 159-170. دسترسی آگوست 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12165.