کاظميعبدالحسن, ملكوتيجميله, و عباسیمحمود. “دفاعيه ژنتيكي و چالش هاي اخلاقي آن”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 4 (ژوئن 28, 2016): 135-146. دسترسی جولای 2, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12163.