جولاییسودابه, و متولی زاده اردکانیعلی. “ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 4 (ژوئن 28, 2016): 121-133. دسترسی ژوئن 6, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12162.