ترک مقدملادن, عباسیمحمود, و آزادانیزکیه. “تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 4 (ژوئن 28, 2016): 71-106. دسترسی ژانویه 29, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12159.