ولایتیعلی اکبر. “مقدمه ای بر تاریخ پزشکی اسلام و ایران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 4 (ژوئن 28, 2016): 45-70. دسترسی ژانویه 16, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12158.