محقق دامادسید مصطفی. “خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق و فقه اسلامي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 4 (ژوئن 28, 2016): 13-44. دسترسی ژوئن 28, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/12157.