گل‌محمدیانمحسن, بهروزیناصر, و یاسمی‌نژادپریسا. “هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9, no. 33 (اکتبر 20, 2015): 121-142. دسترسی ژانویه 16, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/10323.