مالکی م., اشک تراب ط., آتش‌زاده شوریده ف., و اسماعیلی س. “جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 9, ش 32, دسامبر 2017, صص 87-119, doi:10.22037/mej.v9i32.9501.