ادیب حاج باقری م., صفا آ., و امین‌الرعایایی یمینی ع. “آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 9, ش 31, می 2015, صص 169-91, doi:10.22037/mej.v9i31.8993.