صادقی ا., و خمرنیا م. “اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سلامت زمینه‌ساز رعایت حقوق بیمار”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 7, ش 24, جولای 2013, صص 163-75, doi:10.22037/mej.v7i24.4750.