مرادی م., خاتونی م., ضیغمی ر., جهانی هاشمی ح., و شیخی م. “بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 7, ش 24, جولای 2013, صص 55-78, doi:10.22037/mej.v7i24.4746.