یزدانی ع. ا., عباسی م., و ابراهیمی م. “مبانی عرفانی سلامت معنوی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 4, ش 14, می 2012, doi:10.22037/mej.v4i14.3794.