فرج‌خدات. “حقوق سلامت باروری و جنسی و چالش‌های تشخیص بیماری کووید 19”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, سپتامبر 2021, صص 1-5, doi:10.22037/mej.v15i46.36234.