زاهدی‌پورف., حسینیس., و جلیلیا. “مهندسی ژنتیک در محصولات غذایی و دارویی: فواید، نگرانی‌ها و ملاحظات اخلاقی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, نوامبر 2021, صص 1-15, doi:10.22037/mej.v15i46.35268.