بالدیز., رجبی فرجادح., و نصیری‌پورا. “تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, دسامبر 2021, صص 1-19, doi:10.22037/mej.v15i46.34676.