رزاق‌پور ح., رژه ن., هروی کریموی م., و تدریسی س. “بررسی ارتباط بین خودشفقت‌ورزی و استرس کاری پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, ژوئن 2021, صص 1-12, doi:10.22037/mej.v15i46.34454.