سوریح., کدیورپ., کرامتیه., و حسن‌آبادیح. “تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, ژوئن 2021, صص 1-17, doi:10.22037/mej.v15i46.34075.