حاج‌کرمیپ., حجازیا., و موسویف. “راهکارهای حمایتی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان جهت سازگاری فرزندشان با بیماری”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, ج 15, ش 46, آگوست 2021, صص 1-13, doi:10.22037/mej.v15i46.32280.