[1]
ادیب حاج باقری م., صفا آ., و امین‌الرعایایی یمینی ع., “آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 9, ش 31, صص 169–191, می 2015.