[1]
صادقی ا. و خمرنیا م., “اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سلامت زمینه‌ساز رعایت حقوق بیمار”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 7, ش 24, صص 163–175, جولای 2013.