[1]
میرزازاده ا., “سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 7, ش 24, صص 113–137, جولای 2013.