[1]
طاهری ف., “جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 7, ش 24, صص 79–112, جولای 2013.