[1]
فرج‌خدات., “حقوق سلامت باروری و جنسی و چالش‌های تشخیص بیماری کووید 19”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-5, سپتامبر 2021.