[1]
عربی ص., “انگ اجتماعی کووید 19 خطرناک‌تر از پاندمی کووید”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 15, ش 46, صص 1–5, جولای 2021.