[1]
بالدی ز., رجبی فرجاد ح., و نصیری‌پور ا., “تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 15, ش 46, صص 1–19, دسامبر 2021.