[1]
بالدیز., رجبی فرجادح., و نصیری‌پورا., “تدوين مدلی جامع برای وفاداری پرستاران در دوران كرونا در بيمارستان گلستان اهواز”, MEJ, ج 15, ش 46, صص 1-19, دسامبر 2021.