[1]
رزاق‌پور ح., رژه ن., هروی کریموی م., و تدریسی س., “بررسی ارتباط بین خودشفقت‌ورزی و استرس کاری پرستاران بخش‌های مراقبت‌های ویژه”, Faslnamah-i akhlaq-i pizishki, ج 15, ش 46, صص 1-12, ژوئن 2021.