[1]
حاج‌کرمیپ., حجازیا., و موسویف., “راهکارهای حمایتی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان جهت سازگاری فرزندشان با بیماری”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī, ج 15, ش 46, صص 1-13, آگوست 2021.