[1]
عباسی م., “سخن سردبیر”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 1, ش 2, صص 7–12, اکتبر 2016.