[1]
عباسی م., “سخن سردبیر”, Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - i.e., Quarterly Journal of Medical Ethics, ج 2, ش 5, صص 7–10, ژوئن 2016.